’'’Transcription of http://www.blog.morgaine-lefaye.net/images/netherlands/provo_doc_1.php’’’

Provo’s Fietsenplan

Amsterdammers!

De asfalt terreur van de gemotoriseerde bourgeoisie heeft lang genoeg geduurd. Dagelyks worden mensenoffers gebracht voor de nieuwste autoriteit waaraan het klootjesvolk zich heeft overgeleverd: de auto-autoriteit. De verstikkende koolmonoxyde is zyn wierook, zyn beeltenis verpest in duizendvoud grachten en straten.

PROVO’S FIETSENPLAN brengt bevryoing van het auto-monster. PROVO langeert de WITTE FIETS, IN OPENBAAR BEZIT.

De eerste WITTE FIETS wordt/is woensdag 28 Juli om 3 uur’s middags aan publiek en pers aangeboden by het amsterdams lieverdje op het spui. De verslaafde consument.

De WITTE FIETS is nooit op slot. De WITTE FIETS is het eerste gratis, vervoermiddel. De WITTE FIETS is een provokatie van het kapitalisties privebezit ; want DE WITTE FIETS IS ANARCHISTIES.

De WITTE FIETS kan gebruikt worden door wie hem nodig heeft en moet onbeheerd weer achtergelaten worden. Er zullen meedere WITTE FIETSEN komen tot ieder van het witte vervoer gebruik kan maken en het autogevaar gewken is.

De WITTE FIETS simboliseert eenvoud en hygiene tegenover de protserigheid en vuilheid van de autoritaire auto immers een.

FIETS IS IETS, MAAR BYNA NIETS!

’'’And what the fish makes of it:’’’

Provo’s bicycle plan Amsterdammers! The asphalt terreur of the motorized middle class has lasted long enough. Dagelyks are brought man sacrifices for the newest authority to which the klootjesvolk have handed themselves over: the car authority. The choking koolmonoxyde zyn wierook, zyn beeltenis have been infected in duizendvoud grachten and streets. PROVO’S FIETSENPLAN bring bevryoing of the car monster. PROVO LANGEERT THE WHITE BICYCLE, IN PUBLIC POSSESSION. The first WHITE BICYCLE becomes/Wednesday 28 July for 3 uur’s afternoon to public and press has been offered by the from Amsterdam lieverdje on the spui. Addictive the consumer. The WHITE BICYCLE is never on lock. The WHITE BICYCLE is the first free, transport means. The WHITE BICYCLE is provokatie of the kapitalisties privebezit; BECAUSE THE WHITE BICYCLE IS ANARCHISTIES. The WHITE BICYCLE can be used by which necessary has him and must unclaimed be left behind. Meedere WHITE BICYCLES will reach everyone of the white transport can use and the car danger gewken is. The WHITE BICYCLE simboliseert simplicity and hygiene dirt-driven compared with the protserigheid and of the authoritarian car. BICYCLE IS SOMETHING, BUT BYNA NOTHING!